خانه اخبار مقالات تماس با ما سبد خرید ۰

تعویق آزمون وکالت 1399 قطعی شد.

جمعه ۰۷ آذر ۹۹

بالاخره طبق پیش بینی تیم قدرتمندعلمی آموزشی مهر آمون وکالت1399  که قرار بود 28آذرماه برگزار شودبه دلایل شدید محدودیتهای بهداشتی کرونا لغوشد.پیش بینی مجددما بابهترین شرایط برگزاری آزمون وکالت اسکودا دراسفندماه سال جاری خواهدبود که بازهم بستگی به شرایط بحرانی کشوردرخصوص برگزاری مجدد این آزمون داردکه حتی ممکن است بعدازعید برگزارشود. ولی این فرصت دراین بحران بمیاری کرونا به شما داده شده است که خارج از تنبلی و سهل آنگاری از سایر داوطلبین دیگر سبقت بگیرید و به هدف اصلی خود برسید عدم توجه به این زمان حتی به صورت محدود ناشکری به لطف خداوند متعال است چون هیچ وقت در این 14 سال آزمون وکالت اسکودا تعویق نیافته است.لذا داوطلبینی که حتی هنوز شروع به مطالعه نکردند با روش مثلثی ما وجزوات گنجینه راز و تست های مثلثی آنلاین به راحتی می توانندهمانند صدها رتبه های سالهای گذشته ما با کمتر از دوماه به رتبه برسند.