خانه اخبار مقالات تماس با ما سبد خرید ۰
۰۹۱۹۶۲۱۸۳۴۵ | ۰۹۳۸۲۴۸۰۰۸۰

فایل های صوتی

مصاحبه جناب آقای جواد ایدر رتبه یک چهارمحال بختیاری وکالت فقط 15 روز 1401

۰۳ مهر ۱۴۰۱

ایشان با شرایط شغلی و مشکلات با استفاده از تستهای آنلاین مثلثی - جزوات گنجینه راز و برنامه ریزی مثلثی به راحتی فقط با 15 روز ثابت کردند قدرت دست ماست.

مصاحبه سرکار خانم عطیه رود افشانی فقط 20 روز رتبه وکالت تهران 1401

۰۳ مهر ۱۴۰۱

ایشان فقط با مطالعه 20 روز مطالعه جزوات گنجینه راز و تستهای آنلاین مثلثی همراه برنامه ریزی مثلثی به راحتی سال اول بدون مطالعه رتبه شدند.

مصاحبه آقای ارسلان مهدوی رتبه 1 مازندارن وکالت اسکودا - وکالت قوه قضاییه با یکماه1401

۰۳ مهر ۱۴۰۱

ایشان شرایط کاری و زندگی سخت تنها منابع اثبات شده تستهای آنلاین مثلثی و جزوات گنجینه راز و برنامه ریزی مثلثی به موفقیت عالی سال اول رسیدند.

مصاحبه جناب آقای حسن عبدالله پور رتبه 1 قم وکالت اسکودا - وکالت قوه قضاییه با یکماه 1401

۰۳ مهر ۱۴۰۱

ایشان با شرایط سخت زندگی فقط با یکماه مطالعه رتبه یک وکالت اسکودا همچنینوکالت قوه قضاییه شدند.

مصاحبه جناب آقای محمد رضا حاتمی رتبه 1 وکالت اورمیه 1401

۰۳ مهر ۱۴۰۱

تنها راه قبولی جزوات گنجینه راز و تستهای آنلاین مثلثی همراه برنامه ریزی مثلثی در آزمونهای وکالت - قضاوت - سردفتری - ارشد و دکتری

مصاحبه جناب آقای رضا خزایی رتبه 68 وکالت اسکودا اصفهان 1401

۰۳ مهر ۱۴۰۱

تنها راه قبولی جزواتگنجینه راز و تستهای آنلاین مثلثی همراه برنامه ریزی مثلثی با کمترین زمان مطالعه

مصاحبه جناب آقای قضایی رتبه وکالت اصفهان1401

۰۳ مهر ۱۴۰۱

تنها راه قبولی با کمترین زمان تستهای آنلاین مثلثی - جزوات گنجینه راز و برنامه ریزی مثلثی

مصاحبه جناب آقای سید علی خلیلیان رتبه وکالت اصفهان 1401

۰۳ مهر ۱۴۰۱

تنها راه قبولی در آزمونهای وکالت - قضاوت - سردفتری - قضاوت - دکتری - ارشد جزوات گنجینه راز و تستهای آنلاین مثلثی همراه برنامه ریزی مثلثی

مصاحبه سرکار خانم ترکاشوند 40 روز مطالعه رتبه وکالت 1401

۰۳ مهر ۱۴۰۱

ایشان با شرایط سنی و تلاش با تستهای آنلاین مثلثی و جزوات گنجینه راز و برنامه ریزی مثلثی به راحتی موفق شدند.

مصاحبه جناب آقای مسعود حسن زاده رتبه 1 وکالت

۱۵ فروردین ۱۴۰۱

فقط با دوماه مطالعه با مشغله بالای کاری رتبه 1 وکالت با استفاده از جزوات گنجینه راز و تستهای آنلاین مثلثی

مصاحبه جناب آقای ابوالفضل گلزار رتبه 1 وکالت

۱۵ فروردین ۱۴۰۱

ایشان با تراز کتبی 6356 این موفقیت را با کمتر از چهل روز کسب نموده که تا اکنون در هیچ یک از استانهای کشور تراز کتبی بالاتر از 6000 نبوده است.

مصاحبه جناب آقای علی اسماعیلی رتبه 23 وکالت البرز

۱۵ فروردین ۱۴۰۱

تنها با یکماه مطالعه با جزوات گنجینه راز و تستهای آنلاین مثلثی و برنامه ریزی مثلثی

مصاحبه جناب آقای عبدالرحیم لطفی رتبه 17 وکالت تهران

۱۵ فروردین ۱۴۰۱

فقط با چهل روز مطالعه جزوات گنجینه راز و تستهای آنلاین مثلثی

مصاحبه سرکار خانم حاجیان رتبه 83 وکالت

۱۵ فروردین ۱۴۰۱

تنها راه قبولی وکالت اسکودا وکالت قوه قضاییه جزوات گنجینه راز و تستهای آنلاین مثلثی با چهل روز مطالعه

مصاحبه سرکار خانم حیاتی قبول شده وکالت 1400

۱۰ دی ۱۴۰۰

تنها راه قبولی صددرصد استفاده از تستهای آنلاین مثلثی و جزوات گنجینه راز و برنامه ریزی مثلثی اثبات شده توسط رتبه های ما در چهل روز مطالعه