خانه اخبار مقالات تماس با ما سبد خرید ۰
۰۹۳۸۲۴۸۰۰۸۰ | ۰۹۳۸۲۴۸۰۰۸۰

فایل های صوتی

مصاحبه جناب اقای علی رزمی رتبه 55 وکالت در کشور فقط با 20 روز

۰۸ تیر ۱۴۰۳

با قدرت هر نیز اثبات کردیم با تسلط بر تستهای آنلاین - برنامه ریز مثلثی - منابع گنجینه راز می توان به راحتی با حتی با کمتر یکماه رتبه شد.

مصاحبه جناب آقای محمدرضا استاد محمد رتبه 5 وکالت اسکودا تهران 1402

۲۴ شهریور ۱۴۰۲

با قدرت امسال نیز اثبات کردیم با تسلط بر تستهای آنلاین - برنامه ریز مثلثی - منابع گنجینه راز می توان به راحتی با حتی با 20 روز رتبه شد.

مصاحبه جناب آقای محسن علیزاده رتبه 1 وکالت اسکودا آذربایجان غربی 1402

۲۴ شهریور ۱۴۰۲

با قدرت امسال نیز اثبات کردیم با تسلط بر تستهای آنلاین - برنامه ریز مثلثی - منابع گنجینه راز می توان به راحتی با حتی با 20 روز رتبه شد.

مصاحبه سرکار خانم پریسا صانع دوست رتبه 9 وکالت اسکودا مشهد 1402

۲۴ شهریور ۱۴۰۲

با قدرت امسال نیز اثبات کردیم با تسلط بر تستهای آنلاین - برنامه ریز مثلثی - منابع گنجینه راز می توان به راحتی با حتی با 20 روز رتبه شد.

مصاحبه جناب آقای مجتبی امیرلو رتبه برتر وکالت 15 روز

۰۸ تیر ۱۴۰۳

با قدرت هر سال اثبات می کنیم با تسلط بر تستهای آنلاین - برنامه ریز مثلثی - منابع گنجینه راز می توان به راحتی با حتی با 15 روز رتبه شد.

مصاحبه سرکار خام نازیلا مشهدی رتبه 7 وکالت اسکودا البرز 1402

۲۴ شهریور ۱۴۰۲

با قدرت امسال نیز اثبات کردیم با تسلط بر تستهای آنلاین - برنامه ریز مثلثی - منابع گنجینه راز می توان به راحتی با حتی با 20 روز رتبه شد.

مصاحبه جناب آقای محمد رضا اکبری رتبه برتر وکالت و ارشد دولتی

۰۸ تیر ۱۴۰۳

با قدرت هر سال اثبات می کنیم با تسلط بر تستهای آنلاین - برنامه ریز مثلثی - منابع گنجینه راز می توان به راحتی با حتی با کمترین زمان رتبه شد.

مصاحبه سرکار خانم پریزاد اکبری رتبه 3 وکالت اسکودا فارس 1402

۲۴ شهریور ۱۴۰۲

با قدرت امسال نیز اثبات کردیم با تسلط بر تستهای آنلاین - برنامه ریز مثلثی - منابع گنجینه راز می توان به راحتی با حتی با 20 روز رتبه شد.

مصاحبه سرکار خانم افسانه حقی رتبه 28 وکالت آذربایجان شرقی

۰۸ تیر ۱۴۰۳

با قدرت هر نیز اثبات کردیم با تسلط بر تستهای آنلاین - برنامه ریز مثلثی - منابع گنجینه راز می توان به راحتی با حتی با کمترین زمان رتبه شد.

مصاحبه جناب آقای مسعود امینی بالاترین تراز وکالت در کشور

۰۸ تیر ۱۴۰۳

با قدرت هر سال اثبات می کنیم با تسلط بر تستهای آنلاین - برنامه ریز مثلثی - منابع گنجینه راز می توان به راحتی با حتی با کمترین زمان رتبه شد.

مصاحبه جناب اقای امیر ستاری رتبه 77 وکالت

۰۸ تیر ۱۴۰۳

مصاحبه جناب آقای اسماعیل مهدوی رتبه 3 سردفتری 1401

۲۸ بهمن ۱۴۰۱

با جزوات گنجینه راز به روز رسانی و تستهای آنلاین مثلثی و برنامه ریزی مثلثی اثبات شده نه تنها در آزمونهای وکالت و قضاوت بلکه در سردفتری و تاسیس دفاتر خدمات قضایی به راحتی می توان با کمتر از یکماه رتبه شد.

مصاحبه سرکار خانم زهره اکبری رتبه 29 سردفتری 1401

۲۹ بهمن ۱۴۰۱

با جزوات گنجینه راز به روز رسانی و تستهای آنلاین مثلثی و برنامه ریزی مثلثی اثبات شده نه تنها در آزمونهای وکالت و قضاوت بلکه در سردفتری و تاسیس دفاتر خدمات قضایی به راحتی می توان با کمتر از یکماه رتبه شد.

مصاحبه سرکار خانم فاطمه طاهری رتبه سردفتری با کمتر از یکماه1401

۲۸ بهمن ۱۴۰۱

با جزوات گنجینه راز به روز رسانی و تستهای آنلاین مثلثی و برنامه ریزی مثلثی اثبات شده نه تنها در آزمونهای وکالت و قضاوت بلکه در سردفتری و تاسیس دفاتر خدمات قضایی به راحتی می توان با کمتر از یکماه رتبه شد.

مصاحبه جناب آقای سید علی خلیلیان رتبه وکالت و سردفتری 1401

۲۸ بهمن ۱۴۰۱

با جزوات گنجینه راز به روز رسانی و تستهای آنلاین مثلثی و برنامه ریزی مثلثی اثبات شده نه تنها در آزمونهای وکالت و قضاوت بلکه در سردفتری و تاسیس دفاتر خدمات قضایی به راحتی می توان با کمتر از یکماه رتبه شد.