خانه اخبار مقالات تماس با ما سبد خرید ۰

آزمون های بنیاد آموزشی مهر

آزمون قضاوت آبان ۱۴۰۰
روز آزمون : جمعه ۲۸ آبان ۱۴۰۰
ساعت شروع آزمون : ۱۱:۳۰ ق.ظ
ساعت پایان آزمون : ۰۲:۳۰ ق.ظ
مدت آزمون : ۱۲۰ دقیقه
قیمت : ۶۵,۰۰۰ تومان
آزمون وکالت اسکودا-آبان۱۴۰۰
روز آزمون : جمعه ۲۲ بهمن ۱۴۰۰
ساعت شروع آزمون : ۱۰:۳۰ ق.ظ
ساعت پایان آزمون : ۰۰:۳۰ ق.ظ
مدت آزمون : ۱۲۰ دقیقه
قیمت : ۷۵,۰۰۰ تومان