خانه اخبار مقالات تماس با ما سبد خرید ۰

آزمون های بنیاد آموزشی مهر

آزمون وکلای قوه قضاییه خرداد ۱۴۰۰
روز آزمون : پنجشنبه ۰۶ خرداد ۱۴۰۰
ساعت شروع آزمون : ۰۸:۰۰ ق.ظ
ساعت پایان آزمون : ۲۲:۰۰ ب.ظ
مدت آزمون : ۱۲۰ دقیقه
قیمت : ۳۵,۰۰۰ تومان
آزمون قضاوت تیر۱۴۰۰
روز آزمون : پنجشنبه ۱۷ تیر ۱۴۰۰
ساعت شروع آزمون : ۰۸:۰۰ ق.ظ
ساعت پایان آزمون : ۲۳:۰۰ ب.ظ
مدت آزمون : ۱۲۰ دقیقه
قیمت : ۳۵,۰۰۰ تومان
آزمون وکلای اسکودا-۱۵مرداد
روز آزمون : پنجشنبه ۱۴ مرداد ۱۴۰۰
ساعت شروع آزمون : ۰۸:۰۰ ق.ظ
ساعت پایان آزمون : ۲۲:۰۰ ب.ظ
مدت آزمون : ۱۲۰ دقیقه
قیمت : ۲۵,۰۰۰ تومان
آزمون وکلای قوه قضاییه مرداد ۱۴۰۰
روز آزمون : جمعه ۲۹ مرداد ۱۴۰۰
ساعت شروع آزمون : ۰۸:۰۰ ق.ظ
ساعت پایان آزمون : ۲۲:۳۰ ب.ظ
مدت آزمون : ۱۲۰ دقیقه
قیمت : ۴۵,۰۰۰ تومان