خانه اخبار مقالات تماس با ما سبد خرید ۰

آزمون های بنیاد آموزشی مهر

آزمون وکالت اسکودا-مرداد۱۴۰۰
روز آزمون : پنجشنبه ۲۱ مرداد ۱۴۰۰
ساعت شروع آزمون : ۰۸:۰۰ ق.ظ
ساعت پایان آزمون : ۲۲:۰۰ ب.ظ
مدت آزمون : ۱۲۰ دقیقه
قیمت : ۷۵,۰۰۰ تومان
آزمون وکالت قوه قضاییه شهریور ۱۴۰۰
روز آزمون : جمعه ۱۲ شهریور ۱۴۰۰
ساعت شروع آزمون : ۰۸:۰۰ ق.ظ
ساعت پایان آزمون : ۲۲:۳۰ ب.ظ
مدت آزمون : ۱۲۰ دقیقه
قیمت : ۸۵,۰۰۰ تومان
آزمون قضاوت شهریور ۱۴۰۰
روز آزمون : جمعه ۲۶ شهریور ۱۴۰۰
ساعت شروع آزمون : ۰۸:۰۰ ق.ظ
ساعت پایان آزمون : ۲۳:۰۰ ب.ظ
مدت آزمون : ۱۲۰ دقیقه
قیمت : ۵۵,۰۰۰ تومان