خانه اخبار مقالات تماس با ما سبد خرید ۰

بخش جزوات (وکالت،قضاوت ،ارشد،دکتری)

بسته 5 گانه قضاوت

بسته 5 گانه قضاوت

۸۹۵,۰۰۰ تومان
بسته 7 گانه وکالت اسکودا-قضاوت

بسته 7 گانه وکالت اسکودا-قضاوت

۱,۲۸۰,۰۰۰ ۱,۱۰۰,۰۰۰ تومان
جزوات گنجینه 11 گانه وکالت اسکودا،قضاوت

جزوات گنجینه 11 گانه وکالت اسکودا،قضاوت

۱,۶۹۰,۰۰۰ ۱,۴۹۰,۰۰۰ تومان
بسته 8 گانه آزمون وکالت اسکودا

بسته 8 گانه آزمون وکالت اسکودا

۱,۲۹۰,۰۰۰ ۱,۱۵۰,۰۰۰ تومان
جزوات گنجینه 9 گانه وکالت اسکودا،قضاوت

جزوات گنجینه 9 گانه وکالت اسکودا،قضاوت

۱,۴۱۰,۰۰۰ ۱,۳۵۰,۰۰۰ تومان