خانه اخبار مقالات تماس با ما سبد خرید ۰

بخش جزوات (وکالت،قضاوت ،ارشد،دکتری)

بسته 5 گانه قضاوت

بسته 5 گانه قضاوت

۸۹۵,۰۰۰ ۸۳۵,۰۰۰ تومان
جزوات گنجینه ۹ گانه وکلای اسکودا،قضاوت

جزوات گنجینه ۹ گانه وکلای اسکودا،قضاوت

۱,۳۵۰,۰۰۰ ۱,۲۹۰,۰۰۰ تومان
جزوات گنجینه 7 گانه وکلای اسکودا،قضاوت

جزوات گنجینه 7 گانه وکلای اسکودا،قضاوت

۱,۲۷۰,۰۰۰ ۱,۱۰۰,۰۰۰ تومان
بسته  6 گانه آزمون وکلای اسکودا

بسته 6 گانه آزمون وکلای اسکودا

۱,۰۵۰,۰۰۰ ۹۵۵,۰۰۰ تومان
بسته 8 گانه گنجینه راز قوه قضاییه

بسته 8 گانه گنجینه راز قوه قضاییه

۱,۱۸۰,۰۰۰ ۱,۰۵۰,۰۰۰ تومان
بسته دکتری حقوق خصوصی

بسته دکتری حقوق خصوصی

۴۷۵,۰۰۰ تومان