خانه اخبار مقالات تماس با ما سبد خرید ۰
۰۹۱۹۶۲۱۸۳۴۵ | ۰۹۳۸۲۴۸۰۰۸۰

بخش جزوات (وکالت،قضاوت ،ارشد،دکتری)

بسته 6 گانه جزوات گنجینه راز (قضاوت)

بسته 6 گانه جزوات گنجینه راز (قضاوت)

۲,۵۵۰,۰۰۰ ۲,۲۲۰,۰۰۰ تومان
بسته 11 گانه جزوات گنجینه راز (وکالت اسکودا)

بسته 11 گانه جزوات گنجینه راز (وکالت اسکودا)

۳,۹۵۰,۰۰۰ ۳,۷۸۰,۰۰۰ تومان
بسته آزمون داوری

بسته آزمون داوری

۲,۱۵۰,۰۰۰ تومان
بسته میانجیگری

بسته میانجیگری

۸۷۵,۰۰۰ تومان
بسته دکتری حقوق خصوصی

بسته دکتری حقوق خصوصی

۱,۶۵۰,۰۰۰ تومان
بسته دکتری حقوق جزا و جرم شناسی

بسته دکتری حقوق جزا و جرم شناسی

۱,۷۸۰,۰۰۰ تومان
بسته ارشد حقوق خصوصی

بسته ارشد حقوق خصوصی

۱,۹۵۰,۰۰۰ تومان
بسته ارشد حقوق جزا و جرم شناسی

بسته ارشد حقوق جزا و جرم شناسی

۱,۴۷۰,۰۰۰ تومان
بسته ارشد حقوق خانواده

بسته ارشد حقوق خانواده

۳,۱۵۰,۰۰۰ تومان