خانه اخبار مقالات تماس با ما سبد خرید ۰
۰۹۳۸۲۴۸۰۰۸۰ | ۰۹۳۸۲۴۸۰۰۸۰

بخش جزوات (وکالت،قضاوت ،ارشد،دکتری)

بسته دکتری حقوق خصوصی

بسته دکتری حقوق خصوصی

۲,۶۵۰,۰۰۰ تومان
بسته دکتری حقوق جزا و جرم شناسی

بسته دکتری حقوق جزا و جرم شناسی

۱,۷۸۰,۰۰۰ تومان
بسته ارشد حقوق خصوصی

بسته ارشد حقوق خصوصی

۲,۹۵۰,۰۰۰ تومان
بسته ارشد حقوق جزا و جرم شناسی

بسته ارشد حقوق جزا و جرم شناسی

۲,۵۵۰,۰۰۰ تومان
بسته ارشد حقوق خانواده

بسته ارشد حقوق خانواده

۵,۶۵۰,۰۰۰ تومان