خانه اخبار مقالات تماس با ما سبد خرید ۰
۰۹۱۹۶۲۱۸۳۴۵ | ۰۹۳۸۲۴۸۰۰۸۰

بخش جزوات (وکالت،قضاوت ،ارشد،دکتری)

بسته 8 گانه جزوات گنجینه راز (وکالت اسکودا)

بسته 8 گانه جزوات گنجینه راز (وکالت اسکودا)

۴,۳۷۰,۰۰۰ ۳,۹۹۰,۰۰۰ تومان
بسته 9 گانه جزوات گنجینه راز (وکالت اسکودا)

بسته 9 گانه جزوات گنجینه راز (وکالت اسکودا)

۴,۸۵۰,۰۰۰ ۴,۵۳۰,۰۰۰ تومان
بسته 11 گانه جزوات گنجینه راز (وکالت اسکودا)

بسته 11 گانه جزوات گنجینه راز (وکالت اسکودا)

۵,۸۷۰,۰۰۰ ۵,۱۵۰,۰۰۰ تومان
جزوات گنجینه راز سردفتری (تخصصی)

جزوات گنجینه راز سردفتری (تخصصی)

۳,۲۵۰,۰۰۰ ۲,۷۹۰,۰۰۰ تومان
بسته دکتری حقوق خصوصی

بسته دکتری حقوق خصوصی

۱,۶۵۰,۰۰۰ تومان
بسته دکتری حقوق جزا و جرم شناسی

بسته دکتری حقوق جزا و جرم شناسی

۱,۷۸۰,۰۰۰ تومان
بسته ارشد حقوق خصوصی

بسته ارشد حقوق خصوصی

۱,۹۵۰,۰۰۰ تومان
بسته ارشد حقوق جزا و جرم شناسی

بسته ارشد حقوق جزا و جرم شناسی

۱,۴۷۰,۰۰۰ تومان
بسته ارشد حقوق خانواده

بسته ارشد حقوق خانواده

۳,۱۵۰,۰۰۰ تومان