خانه اخبار مقالات تماس با ما سبد خرید ۰
۰۹۱۹۶۲۱۸۳۴۵ | ۰۹۳۸۲۴۸۰۰۸۰

فایل های ویدئویی

مصاحبه جناب آقای جواد ایدر رتبه یک چهارمحال بختیاری وکالت فقط 15 روز 1401

۰۳ مهر ۱۴۰۱

ایشان با شرایط شغلی و مشکلات با استفاده از تستهای آنلاین مثلثی - جزوات گنجینه راز و برنامه ریزی مثلثی به راحتی فقط با 15 روز ثابت کردند قدرت دست ماست.

مصاحبه سرکار خانم عطیه رود افشانی فقط 20 روز رتبه وکالت تهران 1401

۰۳ مهر ۱۴۰۱

ایشان فقط با مطالعه 20 روز مطالعه جزوات گنجینه راز و تستهای آنلاین مثلثی همراه برنامه ریزی مثلثی به راحتی سال اول بدون مطالعه رتبه شدند.

مصاحبه جناب آقای گلزار رتبه 1 مرکز وکلا

۱۵ فروردین ۱۴۰۱

تنها منابع اثبات شده که رکورد قبولی حتی با یکماه مطالعه با ثبت رتبه یک در کشور جزوات گنجینه راز - تستهای آنلاین مثلثی - برنامه ریزی مثلثی

مصاحبه جناب آقای محمد حمید حاتمی قبول شده وکالت 1400

۱۰ دی ۱۴۰۰

با قدرت اثبات کردیم حتی با یک ماه مطالعه میتوان در آزمونهای (وکالت قضاوت) رتبه شد.بامنابع و روشهای دیگر باختید.

مراحل خرید تست آنلاین

۲۹ مرداد ۱۳۹۹

مصاحبه سرکار خانم نعمت الهی قبول شده وکالت 1400

۱۰ دی ۱۴۰۰

کدام منابع با کمتر دوماه در آزمونهای (وکالت،قضاوت) رتبه داشته به جز منابع و روش برنامه ریزی بنیاد علمی آموزشی مهر

بالاترین آمار قبولی وکالت - قضاوت بنیاد علمی آموزشی مهر در کشور

۱۲ اسفند ۱۳۹۹

موفقیت از آن کسانی است که هوشمندانه روی تست های مثلثی آنلاین و جزوات گنجینه راز تمرکز کنند نه تلف کردن وقت خود با منابع سنتی

مصاحبه آقای عبدالرحیم لطفی وکالت 1400

۱۰ دی ۱۴۰۰

ایشان به اصرار دکتر جلالی در این ازمون شرکت کردند و با قدرت درکمتر دوماه مطالعه رتبه شدند اگر استاد جلالیان نبود سرنوشت ایشان در این آزمون چی بود؟

معایب منابع سنتی پرحجم و چند جلدی

۰۸ اسفند ۱۳۹۹

تا زمانی که به روش سنتی قدیمی ادامه دهید سالها پشت آزمون خواهید ماند.

مصاحبه آقای اسماعیلی قبولی وکالت 1400

۱۰ دی ۱۴۰۰

تنها راه قبولی صددرصد با کمتر از دوماه مطالعه با جزوات گنجینه راز و تستهای آنلاین است نه منابع پرحجم داستانی

موفقیت در آزمون وکالت و قضاوت در روزهای پایانی شدنیه؟

۱۳ مهر ۱۳۹۹

هیچ کسی از قدرت تو خبر نداره ما اثبات کردیم با کمتر از دوماه با جزوات و تستهای مثلثی آنلاین و مطالعه مثلثی میشه رتبه شد.

مصاحبه جناب آقای خالق مسعودی رتبه وکالت 1400

۱۰ دی ۱۴۰۰

تنها راه قبولی جزوات گنجینه راز و تستهای آنلاین مثلثی همراه برنامه ریزی مثلثی اثبات شده توسط رتبه های ما با کمتر از دو ماه مطالعه

این باور اشتباه که نمیشه با دوماه رتبه شد ، باور مافیاست.

۱۳ مهر ۱۳۹۹

خوب این ویدیو را تماشا کن تا بدونی چه قدرتی داری که به خاطر حرف دیگران با ناشکری تمام ازش استفاده نمیکنی.با کمتر از40روز رتبه های 34و29و99 و ... با روش ما موفق شدند تو چه فرقی داری؟

مصاحبه سرکار خانم شریعتی قبول شده وکالت 1400

۱۰ دی ۱۴۰۰

تنها راه قبولی آزمون وکالت و قضاوت اثبات شده با کمتر دوماه مطالعه فقط جزوات گنجینه راز و تستهای آنلاین مثلثی و برنامه ریزی مثلثی

مصاحبه آقای محمد حسین برهانی رتبه ارشد- وکالت - قضاوت 1399

۲۵ آذر ۱۳۹۹

کدام موسسه توانایی برنامه ریزی و در نهایت رساندن داوطلبین خود به رتبه در تک تک آزمونها را دارد؟