خانه اخبار مقالات تماس با ما سبد خرید ۰
۰۹۳۸۲۴۸۰۰۸۰ | ۰۹۳۸۲۴۸۰۰۸۰

زمان اعلام و تعداد قبولی مرحله اول وکالت قوه قضاییه اردیبهشت 1401

جمعه ۰۳ تیر ۰۱


با توجه به خبر اعلام نتایج آزمون وکالت قوه قضاییه که 23 اردیبهشت 1401 برگزار شد زمان اعلام نتایج تستی این آزمون دوشنبه 6 تیرماه  اعلام شده است.

در نهایت از هفتاد و شش هزار شرکت کننده نهایت ده هزار و پانصد نفر در اولین مرحله پذیرفته می شوند ولی این پایان کار نیست بلکه نهایتا نصف و یا حتی تعداد کمتری مرحله

دوم (مصاحبه) حدود سه الی پنچ هزار نفر از هفتاد و شش هزار نفر به دریافت پروانه کارآموزی وکالت قوه قضاییه خواهند رسید.

در نتیجه طبق اعلام برترین تیم آموزشی کشور بنیاد علمی آموزشی مهر که گفته شده بود طرح تسهیل این نیست بدون مطالعه یا به راحتی بتوان در آزمونهای حقوقی قبول شد اثبات شد.

لذا قبول شدگان نسبت به سالهای قبل برای آمادگی در مصاحبه باید سریعتا اقدام کنند زیرا سریعا مصاحبه ها شروع می شود که مردود شدگان از آزمون بعدی وکالت قوه قضاییه که

شهریور1401 برگزار خواهد شد جا نمانند.در کل فرصتی نیست مگر با ما همراه شوید تا به قبولی برسید.

سایت اعلام نتایج https://www.23055.ir

تنها راه قبولی در آزمونهای وکالت قوه قضاییه - وکالت اسکودا - قضاوت جزوات گنجینه راز - تستهای آنلاین مثلثی - برنامه ریزی مثلثی اثبات شده حتی با یکماه مطالعه که رتبه یک کسب نموده است.