خانه اخبار مقالات تماس با ما سبد خرید ۰
۰۹۱۹۶۲۱۸۳۴۵ | ۰۹۳۸۲۴۸۰۰۸۰

ویترین صفحه نخست

بسته دکتری حقوق جزا و جرم شناسی

بسته دکتری حقوق جزا و جرم شناسی

۱,۷۸۰,۰۰۰ تومان
بسته دکتری حقوق خصوصی

بسته دکتری حقوق خصوصی

۱,۶۵۰,۰۰۰ تومان
بسته ارشدحقوق  تجارت بین الملل

بسته ارشدحقوق تجارت بین الملل

۱,۵۵۰,۰۰۰ تومان
بسته ارشد حقوق جزا و جرم شناسی

بسته ارشد حقوق جزا و جرم شناسی

۱,۴۷۰,۰۰۰ تومان
بسته ارشد حقوق خصوصی

بسته ارشد حقوق خصوصی

۱,۹۵۰,۰۰۰ تومان
بسته 9 گانه جزوات گنجینه راز (وکالت اسکودا)

بسته 9 گانه جزوات گنجینه راز (وکالت اسکودا)

۴,۸۵۰,۰۰۰ ۴,۵۳۰,۰۰۰ تومان
بسته 8 گانه جزوات گنجینه راز (وکالت اسکودا)

بسته 8 گانه جزوات گنجینه راز (وکالت اسکودا)

۴,۳۷۰,۰۰۰ ۳,۹۹۰,۰۰۰ تومان