خانه اخبار مقالات تماس با ما سبد خرید ۰
۰۹۱۹۶۲۱۸۳۴۵ | ۰۹۳۸۲۴۸۰۰۸۰

ویترین صفحه نخست

تست تالیفی(وکالت،قضاوت)

تست تالیفی(وکالت،قضاوت)

۶۵۵,۰۰۰ تومان
بسته دکتری حقوق جزا و جرم شناسی

بسته دکتری حقوق جزا و جرم شناسی

۱,۷۸۰,۰۰۰ تومان
بسته دکتری حقوق خصوصی

بسته دکتری حقوق خصوصی

۱,۶۵۰,۰۰۰ تومان
بسته ارشدحقوق  تجارت بین الملل

بسته ارشدحقوق تجارت بین الملل

۱,۵۵۰,۰۰۰ تومان
بسته ارشد حقوق جزا و جرم شناسی

بسته ارشد حقوق جزا و جرم شناسی

۱,۴۷۰,۰۰۰ تومان
بسته ارشد حقوق خصوصی

بسته ارشد حقوق خصوصی

۱,۹۵۰,۰۰۰ تومان
بسته 6 گانه جزوات گنجینه راز (قضاوت)

بسته 6 گانه جزوات گنجینه راز (قضاوت)

۲,۵۵۰,۰۰۰ ۲,۲۲۰,۰۰۰ تومان