خانه اخبار مقالات تماس با ما سبد خرید ۰
۰۹۳۸۲۴۸۰۰۸۰ | ۰۹۳۸۲۴۸۰۰۸۰

ویترین صفحه نخست

بسته دکتری حقوق جزا و جرم شناسی

بسته دکتری حقوق جزا و جرم شناسی

۱,۷۸۰,۰۰۰ تومان
بسته دکتری حقوق خصوصی

بسته دکتری حقوق خصوصی

۲,۶۵۰,۰۰۰ تومان
بسته ارشدحقوق  تجارت بین الملل

بسته ارشدحقوق تجارت بین الملل

۲,۶۵۰,۰۰۰ تومان
بسته ارشد حقوق جزا و جرم شناسی

بسته ارشد حقوق جزا و جرم شناسی

۲,۵۵۰,۰۰۰ تومان
بسته ارشد حقوق خصوصی

بسته ارشد حقوق خصوصی

۲,۹۵۰,۰۰۰ تومان