خانه اخبار مقالات تماس با ما سبد خرید ۰
۰۹۳۸۲۴۸۰۰۸۰ | ۰۹۳۸۲۴۸۰۰۸۰

بسته 15 گانه جزوات گنجینه راز(وکالت اسکودا،وکالت قوه قضاییه)با برنامه ریزی و مشاوره تلفنی

 تمام بسته ها مشاوره و برنامه ریزی ماه یک بار تا روز آزمون همان سال دارد.این بسته همراه برنامه ریزی مثلی شامل

جزوه گنجینه راز مدنی

جزوه گنجینه راز آیین دادرسی مدنی

جزوه گنجینه راز تجارت

جزوه گنجینه راز مجازات اسلامی

جزوه گنجینه راز آیین دادرسی کیفری

جزوه گنجینه راز اصول فقه

تست تالیفی 6 درس اسکودا و سایر

جزوه گنجینه راز امور حسبی (وکالت قوه قضاییه)

جزوه گنجینه راز ثبت (وکالت قوه قضاییه)

جزوه گنجینه راز فقه (وکالت قوه قضاییه)

جزوه گنجینه راز فقه (وکالت اسکودا)

قانون اساسی  (وکالت اسکودا - وکالت قوه قضاییه)

تست (حسبی ،ثبت،فقه) وکالت قوه قضاییه

2000 راز الماسی 6 درس اصلی 3 آزمون مورد نظر.

مبلغ قابل پرداخت شما :

۱۸,۶۵۰,۰۰۰ تومان

افزودن به سبد خریـد