خانه اخبار مقالات تماس با ما سبد خرید ۰

فایل های صوتی

مصاحبه خانم ناظم موفقیت ایشان در آزمون وکلای قوه قضاییه حدود 2 ماه

۲۸ دی ۱۳۹۸

مصاحبه جناب آقای صفایی

۲۸ دی ۱۳۹۸

که حتی بدون استفاده از مشاوره ما فقط با مطالعه 2 ماهه جزوات به موفقیت رسیدند.

مصاحبه آقای امیرحسین موسوی موفقیت در ازمون وکلای قوه قضاییه با مطالعه جزوات گنجینه راز

۲۸ دی ۱۳۹۸

مصاحبه خانم خاطره عزیزی موفقیت در آزمون دکتری98

۲۸ دی ۱۳۹۸

مصاحبه خانم طالبی قبولی در آزمون وکلای قوه قضاییه

۲۸ دی ۱۳۹۸

با توجه به شاغل بودن ایشان و مذت زمان کوتاه 4 ماهه

مصاحبه آقای علیرضا خالصی رتبه آزمون قضاوت و همچنین وکلای قوه قضاییه

۲۸ دی ۱۳۹۸

ایشان پس از چندین سال دوری از مطالعه با همراهی روش ما به موفقیت دو آزمون در سال ال رسیدند.

باور شکست مساوی شکست در دنیای واقعی

۳۰ دی ۱۳۹۸

مصاحبه سرکار خانم رضایی که از اواخر اسفند با ما همراه شدند.

۰۹ بهمن ۱۳۹۸

موفقیت عالی خانم رضایی در ازمون وکلای قوه قضاییه

رتبه 35 البرز

۰۹ بهمن ۱۳۹۸

روش مثلثی مطالعه

۰۹ بهمن ۱۳۹۸

تفاوتهای ویژه دو کانون وکلای اسکوداو قوه قضاییه

۰۹ بهمن ۱۳۹۸

مصاحبه خانم هنرمند شجاع موفقیت ازمون وکالت

۱۰ بهمن ۱۳۹۸

مصاحبه خانم حمیده افشار قبولی دکتری حقوق 98

۱۰ بهمن ۱۳۹۸

مصاحبه آقای حمید قزل ایاق رتبه 207 قضاوت1398

۱۲ بهمن ۱۳۹۸

ایشان از بین 22000داوطلب در آزمون قضاوت توانستند با روش تیم آموزشی مهر موفق به اخذ رتبه 207 شوند.

باور رمز موفقیت تمام مسایل زندگی

۱۴ فروردین ۱۳۹۹