خانه اخبار مقالات تماس با ما سبد خرید ۰
۰۹۱۹۶۲۱۸۳۴۵ | ۰۹۳۸۲۴۸۰۰۸۰

فایل های صوتی

مصاحبه جناب آقای محمدرضا حبیبی رتبه وکالت 1400

۱۰ دی ۱۴۰۰

کدام منابع با چهل روز حتی یک ماه در آزمونهای وکالت و قضاوت و غیره قبولی داشته به جزء منابع و روشهای قدرتمند ما

مصاحبه جناب آقای محمدباقرفیض آبادی رتبه وکالت 1400

۱۰ دی ۱۴۰۰

تنها روش قبولی حتی با یکماه مطالعه آزمونهای قضاوت وکالت استفاده از تستهای آنلاین مثلثی و جزوات گنجینه راز و برنامه ریزی مثلثی اثبات شده توسط رتبه های ما

مصاحبه جناب آقای محمد حمید حاتمی قبول شده وکالت 1400

۰۹ دی ۱۴۰۰

تنها راه قبولی تستهای آنلاین ،جزوات گنجینه راز برنامه ریزی مثلثی کدام منابع با کمتر از چهل روز قبولی داشته؟ به جز منابع ما

مصاحبه آقای اسماعیلی قبولی وکالت 1400

۰۹ دی ۱۴۰۰

تنها منابع و برنامه ریزی ما در کشور با یکماه مطالعه رتبه داشته است

مصاحبه جناب آقای حمید مقیسه قبول شده وکالت 1400

۰۹ دی ۱۴۰۰

تنها راه قبولی صددرصد جزوات گنجینه راز تستهای آنلاین و برنامه ریزی مثلثی با یکماه مطالعه

مصاحبه جناب آقای مسعود حسن زاده رتبه وکالت 1400

۰۹ دی ۱۴۰۰

تنها راه قبولی صد در صد جزوات گنجینه راز تستهای آنلاین که رکورد قبولی با یکماه شکسته است.

مصاحبه سرکار خانم بهبودی قبول شده وکالت 1400

۰۹ دی ۱۴۰۰

تنها منابع صددرصد اثبات شده حتی با یکماه مطالعه توسط رتبه های ما با استفاده از تستهای آنلاین و برنامه ریزی مثلثی

مصاحبه سرکار خانم شریعتی قبول شده وکالت 1400

۰۹ دی ۱۴۰۰

تنها راه قبولی تستهای آنلاین برنامه ریزی مثلثی و جزوات گنجینه راز با کمتر از دوماه مطالعه وکالت و قضاوت

مصاحبه جناب آقای خالق مسعودی رتبه وکالت 1400

۰۹ دی ۱۴۰۰

تنها راه قبولی اثبات شده تستهای آنلاین مثلثی برنامه ریزی مثلثی و جزوات گنجینه راز

مصاحبه آقای عبدالرحیم لطفی وکالت 1400

۰۹ دی ۱۴۰۰

رکورد یکماه مطالعه با برنامه ریزی مثلثی و تستهای آنلاین و جزوات گنجینه راز قبولی وکالت شکستیم.

مصاحبه سرکار خانم نعمت الهی قبول شده وکالت 1400

۰۹ دی ۱۴۰۰

تنها راه قبولی صددرصد حتی با یکماه مطالعه جزوات گنجینه راز تستهای آنلاین و برنامه ریزی مثلثی

مصاحبه خانم نوروزی رتبه وکالت 1399

۲۹ آبان ۱۳۹۹

رمز موفقیت تنها با حدود دوماه مطالعه جزوات گنجینه راز - تست مثلثی آنلاین و مشاوره اسطوره متخصص روش مثلثی استاد جلالیان

مصاحبه آقای امیر شمس رتبه ارشد- وکالت 1399

۳۰ آبان ۱۳۹۹

با کمترین زمان با استفاده جزوات گنجینه راز - تست مثلثی آنلاین- برنامه ریزی مثلثی به هدفی که آرزوی خیلیهاست رسیدند.

آقای محمد حسین هاشمی رتبه 10 وکالت اسکودا 1399

۰۴ شهریور ۱۴۰۰

ایشان اولین سالی بود که در آزمون وکالت اسکودا شرکت کردند و اثبات کردند غیر ممکن وجود ندارد.تنها راه قبولی جزوات گنجینه راز تستهای آنلاین مثلثی با برنامه ریزی مثلثی

مصاحبه خانم ناظم موفقیت ایشان در آزمون وکلای قوه قضاییه حدود 2 ماه

۲۸ دی ۱۳۹۸