خانه اخبار مقالات تماس با ما سبد خرید ۰
۰۹۳۸۲۴۸۰۰۸۰ | ۰۹۳۸۲۴۸۰۰۸۰

مصاحبه سرکار خانم ترکاشوند 40 روز مطالعه رتبه وکالت 1401

۰۳ مهر ۱۴۰۱

ایشان با شرایط سنی و تلاش با تستهای آنلاین مثلثی و جزوات گنجینه راز و برنامه ریزی مثلثی به راحتی موفق شدند.

مصاحبه جناب آقای مسعود حسن زاده رتبه 1 وکالت

۱۵ فروردین ۱۴۰۱

فقط با دوماه مطالعه با مشغله بالای کاری رتبه 1 وکالت با استفاده از جزوات گنجینه راز و تستهای آنلاین مثلثی

آقای محمد حسین هاشمی رتبه 10 وکالت اسکودا 1399

۰۴ شهریور ۱۴۰۰

ایشان اولین سالی بود که در آزمون وکالت اسکودا شرکت کردند و اثبات کردند غیر ممکن وجود ندارد.تنها راه قبولی جزوات گنجینه راز تستهای آنلاین مثلثی با برنامه ریزی مثلثی

مصاحبه جناب آقای ابوالفضل گلزار رتبه 1 وکالت

۱۵ فروردین ۱۴۰۱

ایشان با تراز کتبی 6356 این موفقیت را با کمتر از چهل روز کسب نموده که تا اکنون در هیچ یک از استانهای کشور تراز کتبی بالاتر از 6000 نبوده است.

مصاحبه آقای مهدی محمدی رتبه 29 وکالت اسکودا - قضاوت وکالت قوه قضاییه- ارشد دولتی 1399

۱۶ شهریور ۱۴۰۰

کدام موسسه یا مشاور توانسته داوطلب خود را به چندین آزمون در سال اول شرکت به رتبه برساند؟ با قدرت اعلام می کنیم تمام روشهای دیگر با روش ابداع شده ما منسوخ شده است.

مصاحبه جناب آقای عبدالرحیم لطفی رتبه 17 وکالت تهران

۱۵ فروردین ۱۴۰۱

فقط با چهل روز مطالعه جزوات گنجینه راز و تستهای آنلاین مثلثی

مصاحبه جناب آقای سید علی خلیلیان رتبه وکالت اصفهان 1401

۰۳ مهر ۱۴۰۱

تنها راه قبولی در آزمونهای وکالت - قضاوت - سردفتری - قضاوت - دکتری - ارشد جزوات گنجینه راز و تستهای آنلاین مثلثی همراه برنامه ریزی مثلثی

مصاحبه جناب آقای علی اسماعیلی رتبه 23 وکالت البرز

۱۵ فروردین ۱۴۰۱

تنها با یکماه مطالعه با جزوات گنجینه راز و تستهای آنلاین مثلثی و برنامه ریزی مثلثی

مصاحبه جناب آقای محمد رضا حاتمی رتبه 1 وکالت اورمیه 1401

۰۳ مهر ۱۴۰۱

تنها راه قبولی جزوات گنجینه راز و تستهای آنلاین مثلثی همراه برنامه ریزی مثلثی در آزمونهای وکالت - قضاوت - سردفتری - ارشد و دکتری

مصاحبه سرکار خانم حاجیان رتبه 83 وکالت

۱۵ فروردین ۱۴۰۱

تنها راه قبولی وکالت اسکودا وکالت قوه قضاییه جزوات گنجینه راز و تستهای آنلاین مثلثی با چهل روز مطالعه

مصاحبه آقای محمد رضا فضلی رتبه 71 وکالت اسکودا - وکالت قوه قضاییه1399

۰۹ شهریور ۱۴۰۰

باور و تلاش و مهمتر برنامه ریزی مثلثی رمز موفقیت است درست زمانی که سایرین گله و شکایت میکنند دیگران به موفقیت خواهند رسید.

مصاحبه آقای ارسلان مهدوی رتبه 1 مازندارن وکالت اسکودا - وکالت قوه قضاییه با یکماه1401

۰۳ مهر ۱۴۰۱

ایشان شرایط کاری و زندگی سخت تنها منابع اثبات شده تستهای آنلاین مثلثی و جزوات گنجینه راز و برنامه ریزی مثلثی به موفقیت عالی سال اول رسیدند.

مصاحبه جناب آقای قضایی رتبه وکالت اصفهان1401

۰۳ مهر ۱۴۰۱

تنها راه قبولی با کمترین زمان تستهای آنلاین مثلثی - جزوات گنجینه راز و برنامه ریزی مثلثی

مصاحبه سرکار خانم عطیه رود افشانی فقط 20 روز رتبه وکالت تهران 1401

۰۳ مهر ۱۴۰۱

ایشان فقط با مطالعه 20 روز مطالعه جزوات گنجینه راز و تستهای آنلاین مثلثی همراه برنامه ریزی مثلثی به راحتی سال اول بدون مطالعه رتبه شدند.

مصاحبه جناب آقای رضا خزایی رتبه 68 وکالت اسکودا اصفهان 1401

۰۳ مهر ۱۴۰۱

تنها راه قبولی جزواتگنجینه راز و تستهای آنلاین مثلثی همراه برنامه ریزی مثلثی با کمترین زمان مطالعه

مصاحبه جناب آقای حسن عبدالله پور رتبه 1 قم وکالت اسکودا - وکالت قوه قضاییه با یکماه 1401

۰۳ مهر ۱۴۰۱

ایشان با شرایط سخت زندگی فقط با یکماه مطالعه رتبه یک وکالت اسکودا همچنینوکالت قوه قضاییه شدند.

مصاحبه جناب آقای جواد ایدر رتبه یک چهارمحال بختیاری وکالت فقط 15 روز 1401

۰۳ مهر ۱۴۰۱

ایشان با شرایط شغلی و مشکلات با استفاده از تستهای آنلاین مثلثی - جزوات گنجینه راز و برنامه ریزی مثلثی به راحتی فقط با 15 روز ثابت کردند قدرت دست ماست.

مصاحبه جناب آقای اسماعیل مهدوی رتبه 1 وکالت اسکودا و قضاوت آذربایجان شرقی 1402

۲۴ شهریور ۱۴۰۲

با قدرت امسال نیز اثبات کردیم با تسلط بر تستهای آنلاین - برنامه ریز مثلثی - منابع گنجینه راز می توان به راحتی با مدت کوتاه رتبه شد.

مصاحبه جناب آقای علیرضا نجاتی رتبه 1 سردفتری و دفاتر خدمات قضایی 1401

۲۹ بهمن ۱۴۰۱

با جزوات گنجینه راز به روز رسانی و تستهای آنلاین مثلثی و برنامه ریزی مثلثی اثبات شده نه تنها در آزمونهای وکالت و قضاوت بلکه در سردفتری و تاسیس دفاتر خدمات قضایی به راحتی می توان با کمتر از یکماه رتبه شد.

مصاحبه آقای محمد حسین برهانی رتبه ارشد- وکالت- قضاوت 1399

۲۲ آذر ۱۳۹۹

چه کسی مدعی است که می تواند داوطلبین محترم را دریک سال به تک تک آزمونهای مورد نظر برساند؟

مصاحبه آقای محمد عزیز زاده رتبه قضاوت 1399

۱۱ آذر ۱۳۹۹

مصاحبه سرکار خانم حاجیان رتبه 83 وکالت

۱۵ فروردین ۱۴۰۱

تنها راه قبولی وکالت اسکودا وکالت قوه قضاییه جزوات گنجینه راز و تستهای آنلاین مثلثی با چهل روز مطالعه

مصاحبه آقای مهدی محمدی رتبه 29 وکالت اسکودا - قضاوت وکالت قوه قضاییه- ارشد دولتی 1399

۱۶ شهریور ۱۴۰۰

کدام موسسه یا مشاور توانسته داوطلب خود را به چندین آزمون در سال اول شرکت به رتبه برساند؟ با قدرت اعلام می کنیم تمام روشهای دیگر با روش ابداع شده ما منسوخ شده است.

مصاحبه جناب آقای ابوالفضل گلزار رتبه 1 وکالت

۱۵ فروردین ۱۴۰۱

ایشان با تراز کتبی 6356 این موفقیت را با کمتر از چهل روز کسب نموده که تا اکنون در هیچ یک از استانهای کشور تراز کتبی بالاتر از 6000 نبوده است.

آقای محمد حسین هاشمی رتبه 10 وکالت اسکودا 1399

۰۴ شهریور ۱۴۰۰

ایشان اولین سالی بود که در آزمون وکالت اسکودا شرکت کردند و اثبات کردند غیر ممکن وجود ندارد.تنها راه قبولی جزوات گنجینه راز تستهای آنلاین مثلثی با برنامه ریزی مثلثی

مصاحبه جناب آقای مسعود حسن زاده رتبه 1 وکالت

۱۵ فروردین ۱۴۰۱

فقط با دوماه مطالعه با مشغله بالای کاری رتبه 1 وکالت با استفاده از جزوات گنجینه راز و تستهای آنلاین مثلثی

مصاحبه آقای محمد رضا فضلی رتبه 71 وکالت اسکودا - وکالت قوه قضاییه1399

۰۹ شهریور ۱۴۰۰

باور و تلاش و مهمتر برنامه ریزی مثلثی رمز موفقیت است درست زمانی که سایرین گله و شکایت میکنند دیگران به موفقیت خواهند رسید.

مصاحبه جناب آقای عبدالرحیم لطفی رتبه 17 وکالت تهران

۱۵ فروردین ۱۴۰۱

فقط با چهل روز مطالعه جزوات گنجینه راز و تستهای آنلاین مثلثی

مصاحبه جناب آقای محمد رضا حاتمی رتبه 1 وکالت اورمیه 1401

۰۳ مهر ۱۴۰۱

تنها راه قبولی جزوات گنجینه راز و تستهای آنلاین مثلثی همراه برنامه ریزی مثلثی در آزمونهای وکالت - قضاوت - سردفتری - ارشد و دکتری

مصاحبه جناب آقای علی اسماعیلی رتبه 23 وکالت البرز

۱۵ فروردین ۱۴۰۱

تنها با یکماه مطالعه با جزوات گنجینه راز و تستهای آنلاین مثلثی و برنامه ریزی مثلثی

مصاحبه جناب آقای محمدباقرفیض آبادی رتبه وکالت 1400

۱۰ دی ۱۴۰۰

تنها روش قبولی حتی با یکماه مطالعه آزمونهای قضاوت وکالت استفاده از تستهای آنلاین مثلثی و جزوات گنجینه راز و برنامه ریزی مثلثی اثبات شده توسط رتبه های ما

مصاحبه جناب آقای سید علی خلیلیان رتبه وکالت اصفهان 1401

۰۳ مهر ۱۴۰۱

تنها راه قبولی در آزمونهای وکالت - قضاوت - سردفتری - قضاوت - دکتری - ارشد جزوات گنجینه راز و تستهای آنلاین مثلثی همراه برنامه ریزی مثلثی

مصاحبه سرکار خانم نجیب زاده رتبه سردفتری کمتر از 15 روز 1401

۰۱ اسفند ۱۴۰۱

با جزوات گنجینه راز به روز رسانی و تستهای آنلاین مثلثی و برنامه ریزی مثلثی اثبات شده نه تنها در آزمونهای وکالت و قضاوت بلکه در سردفتری و تاسیس دفاتر خدمات قضایی به راحتی می توان با کمتر از یکماه رتبه شد.

مصاحبه جناب آقای رضا خزایی رتبه 68 وکالت اسکودا اصفهان 1401

۰۳ مهر ۱۴۰۱

تنها راه قبولی جزواتگنجینه راز و تستهای آنلاین مثلثی همراه برنامه ریزی مثلثی با کمترین زمان مطالعه

مصاحبه سرکار خانم ترکاشوند 40 روز مطالعه رتبه وکالت 1401

۰۳ مهر ۱۴۰۱

ایشان با شرایط سنی و تلاش با تستهای آنلاین مثلثی و جزوات گنجینه راز و برنامه ریزی مثلثی به راحتی موفق شدند.

مصاحبه جناب آقای ساسانی نژاد رتبه 6 سردفتری 1401

۲۸ بهمن ۱۴۰۱

با جزوات گنجینه راز به روز رسانی و تستهای آنلاین مثلثی و برنامه ریزی مثلثی اثبات شده نه تنها در آزمونهای وکالت و قضاوت بلکه در سردفتری و تاسیس دفاتر خدمات قضایی به راحتی می توان با کمتر از یکماه رتبه شد.

مصاحبه آقای ارسلان مهدوی رتبه 1 مازندارن وکالت اسکودا - وکالت قوه قضاییه با یکماه1401

۰۳ مهر ۱۴۰۱

ایشان شرایط کاری و زندگی سخت تنها منابع اثبات شده تستهای آنلاین مثلثی و جزوات گنجینه راز و برنامه ریزی مثلثی به موفقیت عالی سال اول رسیدند.

مصاحبه سرکار خانم زهره اکبری رتبه 29 سردفتری 1401

۲۹ بهمن ۱۴۰۱

با جزوات گنجینه راز به روز رسانی و تستهای آنلاین مثلثی و برنامه ریزی مثلثی اثبات شده نه تنها در آزمونهای وکالت و قضاوت بلکه در سردفتری و تاسیس دفاتر خدمات قضایی به راحتی می توان با کمتر از یکماه رتبه شد.

مصاحبه جناب آقای حسن عبدالله پور رتبه 1 قم وکالت اسکودا - وکالت قوه قضاییه با یکماه 1401

۰۳ مهر ۱۴۰۱

ایشان با شرایط سخت زندگی فقط با یکماه مطالعه رتبه یک وکالت اسکودا همچنینوکالت قوه قضاییه شدند.

مصاحبه جناب آقای علیرضا نجاتی رتبه 1 سردفتری و دفاتر خدمات قضایی 1401

۲۹ بهمن ۱۴۰۱

با جزوات گنجینه راز به روز رسانی و تستهای آنلاین مثلثی و برنامه ریزی مثلثی اثبات شده نه تنها در آزمونهای وکالت و قضاوت بلکه در سردفتری و تاسیس دفاتر خدمات قضایی به راحتی می توان با کمتر از یکماه رتبه شد.

مصاحبه جناب آقای سید علی خلیلیان رتبه وکالت و سردفتری 1401

۲۸ بهمن ۱۴۰۱

با جزوات گنجینه راز به روز رسانی و تستهای آنلاین مثلثی و برنامه ریزی مثلثی اثبات شده نه تنها در آزمونهای وکالت و قضاوت بلکه در سردفتری و تاسیس دفاتر خدمات قضایی به راحتی می توان با کمتر از یکماه رتبه شد.

مصاحبه جناب آقای رضا خزایی رتبه 68 وکالت اسکودا و سردفتری 1401

۰۱ اسفند ۱۴۰۱

با جزوات گنجینه راز به روز رسانی و تستهای آنلاین مثلثی و برنامه ریزی مثلثی اثبات شده نه تنها در آزمونهای وکالت و قضاوت بلکه در سردفتری و تاسیس دفاتر خدمات قضایی به راحتی می توان با کمتر از یکماه رتبه شد.

مصاحبه سرکار خانم عطیه رود افشانی فقط 20 روز رتبه وکالت تهران 1401

۰۳ مهر ۱۴۰۱

ایشان فقط با مطالعه 20 روز مطالعه جزوات گنجینه راز و تستهای آنلاین مثلثی همراه برنامه ریزی مثلثی به راحتی سال اول بدون مطالعه رتبه شدند.

مصاحبه جناب آقای جواد ایدر رتبه یک چهارمحال بختیاری وکالت فقط 15 روز 1401

۰۳ مهر ۱۴۰۱

ایشان با شرایط شغلی و مشکلات با استفاده از تستهای آنلاین مثلثی - جزوات گنجینه راز و برنامه ریزی مثلثی به راحتی فقط با 15 روز ثابت کردند قدرت دست ماست.

مصاحبه جناب آقای اسماعیل مهدوی رتبه 1 وکالت اسکودا و قضاوت آذربایجان شرقی 1402

۲۴ شهریور ۱۴۰۲

با قدرت امسال نیز اثبات کردیم با تسلط بر تستهای آنلاین - برنامه ریز مثلثی - منابع گنجینه راز می توان به راحتی با مدت کوتاه رتبه شد.

مصاحبه سرکار خانم سمیه قربانی رتبه 5 وکالت اسکودا اصفهان 1402

۲۴ شهریور ۱۴۰۲

با قدرت امسال نیز اثبات کردیم با تسلط بر تستهای آنلاین - برنامه ریز مثلثی - منابع گنجینه راز می توان به راحتی با حتی با 20 روز رتبه شد.

مصاحبه جناب آقای محسن علیزاده رتبه 1 وکالت اسکودا آذربایجان غربی 1402

۲۴ شهریور ۱۴۰۲

با قدرت امسال نیز اثبات کردیم با تسلط بر تستهای آنلاین - برنامه ریز مثلثی - منابع گنجینه راز می توان به راحتی با حتی با 20 روز رتبه شد.

مصاحبه سرکار خانم پریزاد اکبری رتبه 3 وکالت اسکودا فارس 1402

۲۴ شهریور ۱۴۰۲

با قدرت امسال نیز اثبات کردیم با تسلط بر تستهای آنلاین - برنامه ریز مثلثی - منابع گنجینه راز می توان به راحتی با حتی با 20 روز رتبه شد.

مصاحبه سرکار خام نازیلا مشهدی رتبه 7 وکالت اسکودا البرز 1402

۲۴ شهریور ۱۴۰۲

با قدرت امسال نیز اثبات کردیم با تسلط بر تستهای آنلاین - برنامه ریز مثلثی - منابع گنجینه راز می توان به راحتی با حتی با 20 روز رتبه شد.

مصاحبه سرکار خانم پریسا صانع دوست رتبه 9 وکالت اسکودا مشهد 1402

۲۴ شهریور ۱۴۰۲

با قدرت امسال نیز اثبات کردیم با تسلط بر تستهای آنلاین - برنامه ریز مثلثی - منابع گنجینه راز می توان به راحتی با حتی با 20 روز رتبه شد.

مصاحبه جناب آقای محمدرضا استاد محمد رتبه 5 وکالت اسکودا تهران 1402

۲۴ شهریور ۱۴۰۲

با قدرت امسال نیز اثبات کردیم با تسلط بر تستهای آنلاین - برنامه ریز مثلثی - منابع گنجینه راز می توان به راحتی با حتی با 20 روز رتبه شد.

مراحل خرید تست آنلاین

۲۹ مرداد ۱۳۹۹

مصاحبه آقای محمد حسین برهانی رتبه ارشد- وکالت - قضاوت 1399

۲۵ آذر ۱۳۹۹

کدام موسسه توانایی برنامه ریزی و در نهایت رساندن داوطلبین خود به رتبه در تک تک آزمونها را دارد؟

مصاحبه جناب آقای مسعود حسن زاده رتبه وکالت 1400

۱۰ دی ۱۴۰۰

تنها راه قبولی با کمتر از دوماه مطالعه اثبات شده توسط رتبه های ما با استفاده از جزوات گنجینه راز تست های آنلاین برنامه ریزی مثلثی آنلاین

مصاحبه آقای عبدالرحیم لطفی وکالت 1400

۱۰ دی ۱۴۰۰

ایشان به اصرار دکتر جلالی در این ازمون شرکت کردند و با قدرت درکمتر دوماه مطالعه رتبه شدند اگر استاد جلالیان نبود سرنوشت ایشان در این آزمون چی بود؟

مصاحبه آقای فضلی رتبه وکالت 1399کمتر از دوماه مطالعه

۰۴ آذر ۱۳۹۹

تست مثثلی آنلاین و جزوات گنجینه راز رمز قبولی سال اول شرکت در آزمون وکالت-قضاوت

مصاحبه سرکار خانم مریم بهشتی رتبه سردفتری 1401

۳۰ بهمن ۱۴۰۱

با جزوات گنجینه راز به روز رسانی و تستهای آنلاین مثلثی و برنامه ریزی مثلثی اثبات شده نه تنها در آزمونهای وکالت و قضاوت بلکه در سردفتری و تاسیس دفاتر خدمات قضایی به راحتی می توان با کمتر از یکماه رتبه شد.

مصاحبه آقای محمدحسین هاشمی رتبه 10 وکالت اسکودا 1399سال اول

۰۴ شهریور ۱۴۰۰

با روش نوین تستهای آنلاین جزوات گنجینه راز و برنامه ریزی مثلثی اثبات کردیم با کمتر دوماه نیز میتوان به رتبه رسید.

مصاحبه سرکار خانم فاطمه ثنا گویان رتبه سردفتری با 15روز 1401

۰۱ اسفند ۱۴۰۱

با جزوات گنجینه راز به روز رسانی و تستهای آنلاین مثلثی و برنامه ریزی مثلثی اثبات شده نه تنها در آزمونهای وکالت و قضاوت بلکه در سردفتری و تاسیس دفاتر خدمات قضایی به راحتی می توان با کمتر از یکماه رتبه شد.

مصاحبه آقای مهدی محمدی رتبه 29 وکالت اسکودا - قضاوت وکالت قوه قضاییه- ارشد دولتی 1399

۱۶ شهریور ۱۴۰۰

کدام موسسه یا مشاور توانسته داوطلب خود را به چندین آزمون در سال اول شرکت به رتبه برساند؟ با قدرت اعلام می کنیم تمام روشهای دیگر با روش ابداع شده ما منسوخ شده است.

مصاحبه جناب آقای علیرضا نجاتی رتبه 1 سردفتری و دفاتر خدمات قضایی1401

۲۹ بهمن ۱۴۰۱

با جزوات گنجینه راز به روز رسانی و تستهای آنلاین مثلثی و برنامه ریزی مثلثی اثبات شده نه تنها در آزمونهای وکالت و قضاوت بلکه در سردفتری و تاسیس دفاتر خدمات قضایی به راحتی می توان با کمتر از یکماه رتبه شد.

مصاحبه جناب آقای سید علی خلیلیان رتبه وکالت و سردفتری 1401

۲۸ بهمن ۱۴۰۱

با جزوات گنجینه راز به روز رسانی و تستهای آنلاین مثلثی و برنامه ریزی مثلثی اثبات شده نه تنها در آزمونهای وکالت و قضاوت بلکه در سردفتری و تاسیس دفاتر خدمات قضایی به راحتی می توان با کمتر از یکماه رتبه شد.

مصاحبه جناب آقای گلزار رتبه 1 مرکز وکلا

۱۵ فروردین ۱۴۰۱

تنها منابع اثبات شده که رکورد قبولی حتی با یکماه مطالعه با ثبت رتبه یک در کشور جزوات گنجینه راز - تستهای آنلاین مثلثی - برنامه ریزی مثلثی

مصاحبه سرکار خانم عطیه رود افشانی فقط 20 روز رتبه وکالت تهران 1401

۰۳ مهر ۱۴۰۱

ایشان فقط با مطالعه 20 روز مطالعه جزوات گنجینه راز و تستهای آنلاین مثلثی همراه برنامه ریزی مثلثی به راحتی سال اول بدون مطالعه رتبه شدند.

مصاحبه جناب آقای جواد ایدر رتبه یک چهارمحال بختیاری وکالت فقط 15 روز 1401

۰۳ مهر ۱۴۰۱

ایشان با شرایط شغلی و مشکلات با استفاده از تستهای آنلاین مثلثی - جزوات گنجینه راز و برنامه ریزی مثلثی به راحتی فقط با 15 روز ثابت کردند قدرت دست ماست.

مصاحبه جناب اقای رضا خزایی رتبه 68 وکالت اسکودا و سردفتری1401

۰۱ اسفند ۱۴۰۱

با جزوات گنجینه راز به روز رسانی و تستهای آنلاین مثلثی و برنامه ریزی مثلثی اثبات شده نه تنها در آزمونهای وکالت و قضاوت بلکه در سردفتری و تاسیس دفاتر خدمات قضایی به راحتی می توان با کمتر از یکماه رتبه شد.

تا آزمون قضاوت 1403
تا آزمون وکالت قوه قضاییه 403
تا آزمون سردفتری 1403
تا آزمون وکالت اسکودا 1403
تا آزمون ارشد 1403
تا آزمون دکتری 1403

تست زن های برتر امروز

سعید جلیلی
سیدیاسین کریمی
محمد طراوتی
چه امکاناتی ما را از دیگران متمایز می‌کند؟

ویژگی های بنیاد آموزشی مهر

تست زنی آنلاین با روش مثلثی

تست زنی آنلاین مثلثی تطبیق دقیق مواد آزمونی با فراوانی تکرار بالاو یادگیری تضمینی تا روز آزمون است.

صرفه جویی در وقت و هزینه

برنامه ریزی حرفه ای برای تک تک آزمونهای (وکالت اسکودا - وکالت قوه قضاییه - قضاوت - سردفتری - دکتری - ارشد) (وجه تمایز انتخاب بنیاد علمی آموزشی مهر)

برنامه ریزی مثلثی

جمع کردن تمام تمرکز یادگیری روی مباحثی که شما را به موفقیت صددرصد خواهد رساند.تنها تیم آموزشی کشور با قبولی های (وکالت - قضاوت - سردفتری) در کمتر از یکماه مطالعه در کشور حرف اول را می زند.

نظر کاربران

مصاحبه داوطلبینی که الان وکیل ، قاضی ، سردفتر هستند و ثابت کردن با کمتر یکماه هم شدنیه در قسمت فایل های صوتی.

قوانین مطالعه

هر موفقیتی در زندگی هر یک از ما قوانینی دارد رمز موفقیت در آزمونهای حقوقی از جمله (وکالت - قضاوت - سردفتری) رعایت قوانین مطالعه مثلثی و غلبه بر ترس خواهدبود.

تیم مشاوره آموزشی بنیاد مهر

12 سال موفقیت بدون شکست (مشاور برترین رتبه ها از سال 90) شما چند وقته ما را می شناسید؟ دوستداری اسطوره امسال ما باشی؟