خانه اخبار مقالات تماس با ما سبد خرید ۰
۰۹۳۸۲۴۸۰۰۸۰ | ۰۹۳۸۲۴۸۰۰۸۰

تصویب طرح تسهیل کسب و کار

یکشنبه ۰۴ اردیبهشت ۰۱


با توجه به خبر تایید مجوز و توصیب طرح تسهیل کسب و کار و همچنین آثار آن بر آزمونهای مهم داوطلبین وکالت و غیره نکات مهمی حائز اهمیت است.

1- شاید به نظر آزمونهای وکالت اسکودا - وکالت قوه قضاییه - سردفتری - کارشناسان دادگستری ساده تر باشد ولی در عمل چنین نخواهد بود.

مثلا اگر در آزمون کانون وکلای مرکز 29 هزار نفر شرکت کنند یک درصد شامل 290 نفر و داوطلب باید هفتاد درصد از میانگین این 290 نفر را کسب نماید.

یا کانون شهری دیگر5000 هزار نفر شرکت کننده داشته باشد داوطلب باید هفتاد درصد 50 نفر اول که بالاترین پاسخ را دادند کسب نماید تا قبول شده محسوب شود.

2- در این طرح داوطلب نمی داند رقبای وی چه مقدار تلاش کردند و آیا می تواند هفتاد درصد میانگین آنها را کسب کند.

پس مثل یک نابینا می ماند و باید تلاش بیشتری داشته باشد از طرفی طراحان سوال ممکن است به حدی سوالات را سخت طرح نمایند که حتی یک درصد تعداد ظرفیتهای

سالهای قبل قبول شوند چه برسد به کسب هفتاد درصد مطرح مثال اگر کانون وکلای اسکودا ظرفیت کانون مرکز را امسال دو هزار نفر تعیین نموده با این طرح می تواند 

سوالات را طوری طرح نماید که دویست نفر قبول شوند.

پس زیاد خوشبین نباشید که دست از مطالعه بردارید.در ضمن آزمون اختبار وکالت که در نهایت منتهی به صدور پروانه پایه یک خواهد شد نیز سخت تر خواهد شد.

با همراهی ما در هر آزمون به راحتی موفق خواهید بود تمام پیش بینی های ما درست بوده و اثبات کردیم با چهل روز مطالعه و حتی یکماه می توان رتبه شد و این گفته

توسط رتبه های 10- 29 -71 و هزاران داوطلب دیگر در این چند سال در آزمونهای وکالت - قضاوت - سر دفتری اثبات شده است.