خانه اخبار مقالات تماس با ما سبد خرید ۰
۰۹۳۸۲۴۸۰۰۸۰ | ۰۹۳۸۲۴۸۰۰۸۰

برگزاری آزمون وکالت اسکودا مجدد 1402

دوشنبه ۳۰ مرداد ۰۲

زمان برگزاری آزمون وکالت اسکودا مجدد در سال 1402 و تاریخ تقریبی آن آذر ماه خواهد بود آماده باشید.


اساسا آزمون وکالت اسکودا در سال 1399 به دلیل بیماری کرونا برگزار نشد و این آزمون در سال 1400 برگزار شد.


از طرفی سال 1400 نیز آزمون به دلیل بیماری کرونا مجددا تعویق و در سال 1401 برگزار شد نتیجه در سال 1401


نه ثبت نام آزمون و نه آزمونی مختص1401 برگزار شد وعملا سال های 1399 و 1401 آزمون وکالت اسکودا برگزار نشد.


از طرفی ایجاد کمیته تحقیق و تفحص همچنین تغییر رویه برگزاری آزمون و اعتراض داوطلبین و حمایت کمیسیون حقوقی


مجلس و استعلامات دقیق از سازمان سنجش مبنی بر اینکه آزمون 13 مرداد 1402مربوط به آزمون تعویقی 1401 بوده و از


طرفی این تعویق باید در یک نقطه قطع شده و برگزاری آزمونهای سال بعد به روال عادی خود برگردد امکان برگزاری آزمون


مجدد مربوط به 1402 بسیار زیاد و تاریخ آن آذرماه  1402خواهد بود.


با توجه به چالشها و اعتراضات زمان برگزاری آزمونهای امسال در تابستان به دلیل گرما آزمونهای سال بعد (1403) نیز بهار


خواهد بود.