خانه اخبار مقالات تماس با ما سبد خرید ۰
۰۹۱۹۶۲۱۸۳۴۵ | ۰۹۳۸۲۴۸۰۰۸۰

قتل فرزند توسط پدر یا مادر

پنج‌شنبه ۱۵ خرداد ۹۹

آیا درصورت قتل فرزند توسط والدین پدرو مادر قصاص می شوند؟

بنا در فقه امامیه درصورت کشتن فرزند توسط پدریا جد پدری وی قصاص نخواهد شد.

البته فقه اهل تسنن این حکم را برای مادرنیز جایزمی داند یعنی درفقه اهل تسنن پدر ومادردرصورت قتل فرزند خود قصاص نخواهند شد.محقق‌ حلّی‌ در کتاب شرایع‌ در مقام‌ بررسی‌ شرائط‌ قصاص‌ می‌نویسد:

«أن‌ لایکون‌ القاتل‌ اباً، فلو قَتل‌ ولده‌ لم‌ یقتل‌ به‌». شرط‌ است‌ در قصاص‌ که‌ قاتل‌ پدر[مقتول] نباشد، بنابراین‌ چنانچه‌ پدری‌ فرزندش‌ را به‌ قتل‌ رساند، قصاص‌ نخواهد شد.فقهای قرن حاضر پیرو همین نظریه هستند و قانون مجازات اسلامی 1392 هم بر همین مضمون تنظیم شده است.

قانون مجازات اسلامی بر گرفته ازفقه است و طبق ماده ۳۰۱ قانون مجازات اسلامی:

قصاص در صورتی ثابت می شود که مرتکب، پدر یا از اجداد پدری مجنیٌ علیه نباشد ومجنیٌ علیه، عاقل و در دین با مرتکب مساوی باشد.تبصره- چنانچه مجنیٌ علیه مسلمان نباشد، مسلمان نبودن مرتکب، مانع قصاص نیست.یعنی اگر پدرغیرمسلمان فرزند مسلمان را بکشد قصاص می شود و این موارد باید اثبات شود .درصورت قتل فرزند خوانده توسط پدر خوانده و همچنین مادر قصاص اجرا می شود ودرصورت قتل فرزند برای تادیب وی مجازات دیه و حبس تعزیری 3تا 10 سال اجراخواهد شد.درکل این مباحث دلیل براجازه کشتن فرزند توسط پدر نیست شرایط خاصی ازنظر فقهی و قانونی وجود خواهد داشت.

به هرحال به نظر می رسد با توجه به مسایل اخیر جامعه تعزیر و مجازات سخت تری باید وجود داشته باشد تا این عمل به دلایل اجتماعی همگانی نشود خداوند متعال هزاران بار بنده خویش را می بخشد و اینکه پدری به راحتی فرزند خویش را بکشد ونهایت به دیه و حبس محکوم شود شاید عذاب وجدان ابدی داشته باشد ولی به هرحال باعث عادی شدن این مسئله درجامعه خواهیم بود ولازم است بازنگری جدی قوانین برای جلوگیری از قتل های مربوط به فرزندکشی  توسط والدین درمورد فرزندان داشته باشیم.

نویسنده :دکترجلالیان مولف کتاب گنیجه راز مجازات اسلامی - گنیجه رازمتون فقه