خانه اخبار مقالات تماس با ما سبد خرید ۰
۰۹۱۹۶۲۱۸۳۴۵ | ۰۹۳۸۲۴۸۰۰۸۰

حذف ظرفیت عددی آزمون وکالت

چهارشنبه ۲۱ مهر ۰۰

با توجه به تصویب حذف ظرفیت عددی سه آزمون (وکالت - سردفتری- کارشناسان رسمی دادگستری ) در مجلس برگزاری این آزمونها باید هر ساله توسط سازمان سنجش صورت بگیرد و داوطلبانی که حداقل هفتاد درصد (0/070) امتیاز یک درصد (0/01) حائزان بالاترین امتیاز را کسب نمایند قبول شده اعلام شده و طی مراحل و شرایط به مرجع صدور مجوز مربوطه معرفی شوند.قضات و نمایندگان مجلس نیز باید در این آمون شرکت کنند.

نکات مهم این طرح

1- باید منتظر تصویب نهایی این طرح در شورای نگهبان بود و به آزمونهای امسال نخواهد رسید.

2- شاید به نظر آزمونهای وکالت اسکودا - وکالت قوه قضاییه - سردفتری - کارشناسان دادگستری ساده تر باشد ولی در عمل چنین نخواهد بود.مثلا اگر در آزمون کانون وکلای مرکز 29 هزار نفر شرکت کنند یک درصدشامل 290 نفر و داوطلب باید هفتاد درصد از میانگین این 290 نفر راکسب نماید.یا کانون شهری دیگر5000 هزار نفر شرکت کننده داشته باشد داوطلب باید هفتاد درصد 50 نفر اول که بالاترین پاسخ را دادند کسب نماید تا قبول شده محسوب شود.

3- در این طرح داوطلب نمی داند رقبای وی چه مقدار تلاش کردند و آیا می تواند هفتاد درصد میانگین آنها را کسب کند پس مثل یک نابینا می ماند و باید تلاش بیشتری داشته باشد از طرفی طراحان سوال ممکن است به حدی سوالات را سخت طرح نمایند که حتی یک درصد تعداد ظرفیتهای سالهای قبل قبول شوند چه برسه به کسب هفتاد درصد مطرح مثال اگر کانون وکلای اسکودا ظرفیت کانون مرکز را امسال دو هزار نفر تعیین نموده با این طرح می تواند سوالات را طوری طرح نماید که دویست نفر قبول شوند.

پس زیاد خوشبین نباشید که دست از مطالعه بردارید.در ضمن آزمون اختبار که در نهایت منتهی به صدور پروانه پایه یک خواهد شد نیز سخت تر خواهد شد.

4- با توجه به این طرح احتمال برگزاری سریع آزمون وکالت اسکودا 1400 با توجه به تعیین ظرفیت تعیین شده چند ماه پیش و عدم رسیدن به تصویب حذف ظرفیت عددی در شورای نگهبان بسیار بالاست.توصیه می شود از حاشیه های ایجاد شده دور بوده و با قدرت به مطالعه ادامه دهید.

اثبات کردیم با چهل روز مطالعه و حتی یکماه می توان رتبه شد و این گفته توسط رتبه های 10- 29 -71 و هزاران داوطلب دیگر در این چند سال در آزمونهای وکالت -قضاوت - سر دفتری اثبات شده است.