خانه اخبار مقالات تماس با ما سبد خرید ۰
۰۹۳۸۲۴۸۰۰۸۰ | ۰۹۳۸۲۴۸۰۰۸۰

آزمون داوری و میانجیگری

چهارشنبه ۱۹ آبان ۰۰

آزمون داوری و میانجیگری زمان آزمون 23 آذرماه 

به راحتی با منابع جزوات گنجینه راز و تستهای آنلاین مثلثی و برنامه ریزی مثلثی می توان در این آزمون موفق شد.

از شرایط ویژه شرکت در آزمون 

1- نداشتن سوء سابقه کیفری موثر

2- داشتن کارت پایان خدمت یا معافیت دائم برای آقایان

3- داشتن مدرک لیسانس حقوق- حقوق قضایی - فقه حقوق - الهیات یا حداقل مدرک سطح 2 حوزه

مهم: منابع این دو آزمون در بخش جزوات در سایت قرار دارد.

به محض قبولی در صورت مسئولیت مدیریت موسسه داوری یا میانجیگری حتما باید از شغل خود استفاء دهند یا پروانه خود را تودیع نمایند.

این آزمون تلنگری است برای مطالعه قدرتمند اهداف بعدی نظیر قضاوت و وکالت.


دریافت پروانه داوری و میانجیگری بدون آزمون

از شرایط مهم دریافت پروانه بدون آزمون داوری یا میانجیگری

1- داشتن 20سابقه وکالت

2- 5 سال سابقه کار قضایی

3- 15 سال سابقه تدریس در دانشگاههای عالی کشور

4- فارغ التحصیل کارشناسی ارشد از دانشگاه های دولتی عالی نظیر امام صادق ،بهشتی  و غیره 

5- مدرک سطح 4 حوزه یا دکتری است.